TIN ÂM NHẠC
    • NGHỆ SĨ PIANO BÍCH TRÀ MUỐN

      Quanh năm đi nhiều nơi trên thế giới để biểu diễn và giảng dạy, nghệ sĩ piano Bích Trà giờ đây muốn về Việt Nam nhiều hơn "vì tôi còn mẹ!”.