Bảo hành & bảo trì
    • BẢO QUẢN ĐÀN PIANO

      Đàn Piano được xây dựng trên 10.000 chi tiết được làm bằng gỗ, hợp kim, giấy, nỉ vv … phần gỗ có độ bền hàng trăm năm như đàn violin v/v … các nguyên liệu khác thì tuỳ theo mức độ sử dụng..

    • LÊN DÂY ĐÀN PIANO

      Hiện nay có rất nhiều công cụ để đo tần số, một số loại đo được từ 10 – 20 Hz/s đến 20.000 Hz. Đàn piano có tần số rung ở khoảng 27 Hz đến 5000 Hz/s vậy dựa trên máy đo tần số chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cao độ của đàn.