C. Bechstein Europe đạt chứng nhận ISO 50001

C. Bechstein Europe tại Cộng hòa Séc hiện đã được chứng nhận ISO 50001 cho việc sản xuất đàn piano grand và upright..

C. Bechstein Europe tại Cộng hòa Séc hiện đã được chứng nhận ISO 50001 cho việc sản xuất đàn piano grand và upright. Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý năng lượng với các quy trình lập kế hoạch năng lượng, mục tiêu năng lượng và ghi chép chi tiết về dòng năng lượng đã được đáp ứng.

Trong thời điểm mà sự bền vững và hiệu quả năng lượng ngày càng trở nên quan trọng, việc các công ty sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có ý thức và hiệu quả về môi trường càng trở nên quan trọng hơn. Việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng mang lại nhiều lợi ích cho các công ty. Ví dụ, tiêu thụ năng lượng được giám sát và cải thiện liên tục, và các công ty trở nên ít phụ thuộc hơn vào việc nhập khẩu năng lượng.

C. Bechstein Europe tại Cộng hòa Séc hiện đã được chứng nhận ISO 50001 cho việc sản xuất đàn piano grand và upright. Điều này có nghĩa là tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý năng lượng với các quy trình lập kế hoạch năng lượng, mục tiêu năng lượng và ghi chép chi tiết về dòng năng lượng đã được đáp ứng. Chứng chỉ này sẽ giúp chúng tôi liên tục giảm và cải thiện việc tiêu thụ các dịch vụ liên quan đến năng lượng như nước, khí đốt và điện trong quá trình sản xuất đàn piano upright và grand, do đó giảm đáng kể dấu chân carbon của chúng tôi.

Để đạt được chứng nhận ISO 50001, hệ thống quản lý của C. Bechstein Europe phải được phân tích và đánh giá để xác định các điểm yếu trong việc tiêu thụ năng lượng của công ty. Lãng phí năng lượng có thể tránh được đã được loại bỏ. Hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận ISO 50001 được kiểm toán hàng năm. Bằng cách này, sản xuất tiết kiệm tài nguyên và hiệu quả năng lượng có thể được đảm bảo trong dài hạn.

 

Bài viết liên quan