CHÍNH SÁCH & QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư, công ty Harmony Music.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ - CÔNG TY HARMONY MUSIC

Tại Harmony Music, chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp hoặc thông tin nào về bạn được thu thập theo luật hiện hành. Tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), bạn đồng ý với điều khoản của chính sách này.

Khai báo khi sử dụng

  • Tất cả nội dung trên trang web đều nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Bạn có thể sử dụng trang web mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

  • Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc liên hệ qua thư từ, email, tin nhắn hoặc điện thoại. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi từ Harmony Music. Bằng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong tài liệu này.

Cung cấp cho các đơn vị khác

  • Chúng tôi có thể sử dụng các đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này sẽ không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích khác và chúng tôi yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật.

Ghi nhận thông tin trình duyệt

  • Thông tin có thể được ghi nhận vào máy tính của bạn để cải thiện trang web hoặc dịch vụ. Điều này thường được gọi là "cookies". Chúng không thu thập thông tin trực tiếp từ trang web. Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Sự an toàn

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng công nghệ SSL để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu trực tuyến.

Thông tin qua E-mail

  • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông tin và hỗ trợ. Nếu bạn thay đổi địa chỉ email, bạn cần thông báo cho chúng tôi.

Điều chỉnh thông tin thu thập

  • Chúng tôi có thể bổ sung, hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân không chính xác hoặc không còn hiệu lực.

Đối tượng "Trẻ vị thành niên"

  • Chúng tôi từ chối phục vụ cá nhân dưới độ tuổi trẻ vị thành niên mà không có sự cho phép của người giám hộ.

Đường liên kết ngoài trang web

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web khác liên kết từ trang web của chúng tôi.

Việc thay đổi quy định

  • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này mà không cần thông báo trước.
Bài viết liên quan