ĐÀN PIANO C. BECHSTEIN BIỂU TƯỢNG CỦA PIANO HOÀNG GIA CHÂU ÂU, CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CỦA ĐỨC