ĐÀN PIANO C. BECHSTEIN BIỂU TƯỢNG CỦA HOÀNG GIA CHÂU ÂU, CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI