ĐÀN PIANO C. BECHSTEIN BIỂU TƯỢNG CỦA HOÀNG GIA CHÂU ÂU & NIỀM TỰ HÀO CỦA NGHỆ SĨ