CHÍNH SÁCH
    • MƯỢN ĐÀN PIANO MIỄN PHÍ ĐỂ HỌC

      Khi quý khách đặt mua các dòng đàn mới phiên bản đặc biệt không có tại Việt Nam thì chúng tôi hỗ trợ 1 cây đàn piano đã qua sử dụng để dùng tập miễn phí,