Thông Tin
    • CHIẾC ĐÀN PIANO MÀU GỤ ĐỎ (PART 1)

      Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một "đơn đặt hàng" là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri. Trên bưu thiếp đó có viết ...

    • CHIẾC ĐÀN PIANO MÀU GỤ ĐỎ (PART 2)

      Một buổi chiều, khi đi học về, tôi thấy Bà đang đợi trước cưả, khuôn mặt hồng lên vì sung sướng. Bà nắm chặt tay tôi dắt vào nhà không nói gì. Nơi đó, trong căn phòng gỗ tồi tàn cũ kĩ là một chiếc piano màu gụ đỏ...