Thông Tin
    • QUI TRÌNH SẢN XUẤT ĐÀN PIANO C. BECHSTEIN (PHẦN 4)

      "Cây đàn piano C. Bechstein tạo nguồn cảm hứng không giới hạn, cho phép nghệ sỹ  nhận ra được chính xác hình thức thể hiện âm nhạc phù hợp cho từng tác phẩm và từng nhạc sĩ. Nghệ sĩ dương cầm YVES HENR