Thông Tin
    • CÂU TRUYỆN VỀ NGƯỜI HAY CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC

      Trong một bữa tiệc, khách đông và đều ăn mặc rất sang trọng, đẹp đẽ. Mọi người đều đang rất vui vẻ, khen ngợi, chúc tụng nhau thì một nữ doanh nhân khá nổi tiếng bước vào.