Thông Tin
    • CÂU TRUYỆN ÂM NHẠC VỀ LÒNG KIÊN TRÌ

      Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm – đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong