TIN TỨC ÂM NHẠC
    • CÂU CHUYỆN LÃNG MẠN NHẤT TRONG LỊCH SỬ ÂM NHẠC

      Tình yêu khác thường của nhà soạn nhạc Robert Schumann đối với người vợ tài năng và chung thủy Clara Schumann là một minh chứng đẹp nhất về sự gắn bó giữa tình yêu và âm nhạc cổ điển.